Napihljiva igrala
Napihljiva igrala
Na igralih je prepovedana uporaba hrane ali pijače. V primeru prevelikega števila otrok na igralu le to ne bo več delovalo, lahko pride do prenehanja delovanja puhalnika, igralo se podre in otroci na igralu se lahko poškodujejo. Zato upoštevajte predpisano število in starost otrok na igralu.

Pri uporabi pregledujte delovanje puhalnika približno vsakih pol ure in preverite cev, ki dovaja zrak, da ni stisnjena ali da ne pušča. V primeru dežja, snega, vetra ali drugih neugodnih vremenskih pojavov prenehajte uporabljati igralo. Pri igri nadzirajte otroke, saj ne odgovarjamo za poškodbe, ki bi lahko nastale med igro. Otroci z zdravstvenimi težavami igral ne smejo uporabljati. Med igro je potreben nadzor odrasle osebe.

Uporaba igral je na lastno odgovornost.
Za napihljivi grad je potrebno najti primerno mesto, kjer razgrnete ceradno podlago, ki jo dobite skupaj z napihljivim gradom.

Postavitev igrala mora biti izvedena s strani odrasle osebe. Uporabite sidrne trakove na vogalnih straneh igrala, ter igralo s klini ali utežmi (priloženo) pritrdite. To preprečuje, da bi se igralo premikalo, kar je pomembno pri sami uporabi in tudi zaradi zaščite puhalnika. Na zadnji strani igrala nataknite dovodno cev na puhalnik, dobro zavežite, vklopite puhalnik v vtično 220V in počakajte nekaj minut, da se igralo napolni.

Puhalnik mora delovati ves čas uporabe, saj le tako igralo pravilno deluje. Puhalnik mora biti prost in ne sme ležati. Če pride do izpada elektrike, je potrebno puhalnik izklopiti, nato pa ponovno vklopiti (ima sinhron motor). Prav tako električni podaljšek pred uporabo odvijte do konca.

Če ugotovite, da je igralo preluknjano več kot centimeter, nas o tem nemudoma obvestite. Igralo lahko postavite sami. Če želite da to namesto vas storimo mi, nam pred najemom to sporočite.

V primeru dežja, snega, vetra ali drugih neugodnih vremenskih pojavov ne postavljajte igrala.
Pospravljanje igrala mora biti izvedeno s strani odrasle osebe. V času praznjenja morajo otroci igralo zapustiti. Po uporabi igralo preglejte in odstranite morebitne večje smeti oziroma neznane predmete, ga posesajte in obrišite.
Za prevzem in vračilo napihljivih igral se lahko dogovorimo. Napihljiva igrala lahko prevzamete na sedežu podjetja, lahko pa ga dostavimo mi. Strošek prevoza na dogovorjeno mesto se zaračuna 0,3 €/km. Ob prevzemu morate imeti s seboj veljavni osebni dokument s sliko.

Ob najemu igrala dobite:

  • Napihljivi grad,
  • podlogo za zaščito napihljivega gradu,
  • električno puhalo,
  • set za pritrditev igrala,
  • 300 plastičnih žogic (če izberete to možnost),
  • balone (če izberete to možnost).
Če je na napihljivem igralu več otrok kot je dovoljeno, ali če njihova skupna teža presega dovoljeno obremenitev, se lahko napihljivo igralo podre ali poškoduje.
V prvi vrsti morajo otroci obuvala sezuti zaradi higienskih razlogov, saj le tako ostane igralo čisto. Drugi razlog pa je ta, da so otroci živahni in ob skakanju z obuvalom lahko poškodujejo drugega otroka, zato je priporočljivo, da so otroci bosi ali v nogavicah.

Najemnik in najemodajalec ob prevzemu igrala skleneta najemno pogodbo. Ob sklenitvi pogodbe je potrebno imeti s seboj veljavni osebni dokument s sliko.

Ob najemu in prevzemu igrala prejmeta natančna navodila za postavitev in uporabo igrala ter varnostna navodila, ki se ob vračilu napihljivega igrala vrnejo najemodajalcu.

Z napihljivim igralom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi o najemu napihljivega igrala in le ta:

  • nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, ki se na igralu igrajo,
  • je dolžan povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja najemne pogodbe.

Igranje otrok je NA LASTNO ODGOVORNOST. Otroci morajo pri uporabi najetega predmeta sezuti obuvala in odstraniti vse ostre predmete, kot so zaponke in nakit, ki bi utegnili poškodovati napihljivo igralo.

Najemnik je odgovoren za vse poškodbe, ki jih bo povzročil na najetem predmetu te pogodbe in se zavezuje, da bo predmet uporabljal skrbno in odgovorno in ga vzdrževal kot dober gospodar. Najemnik nosi polno odgovornost za morebitne poškodbe otrok, ki se igrajo z najetim predmetom te pogodbe.

Tudi mi vam lahko dostavimo, postavimo in pospravimo napihljivi grad. Strošek prevoza na dogovorjeno mesto se zaračuna 0,3 €/km oz. po dogovoru. Postavitev in pospravljanje igral se zaračuna 15 €.